logo, etiketka.sk
  logo, etiketka.sk
kosik
Počet produktov: 0
Suma : 0 EUR


AZOV s.r.o.
Kollárova 38
97401 Banská Bystrica
IČO:             46924311
DIČ:             2023651410
IČ DPH: SK 2023651410

Registrácia na Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro , Vložka číslo 23357/S dňa 04.12.2012

V prípade akýchkoľvek otázok, hromadných objednávok, partnerského programu a tak podobne, neváhajte nás kontaktovať. Sme otvorní akejkoľvek zaujímavej spolupráci.

e-mail: info@etiketka.sk

telefon: +421 905 549 343 (od 14:00 do 18:00)

Obchodné podmienky GDPR