kosik kosik 0 EUR
Oznam: Z dôvodu technickej prestávky, expedujeme všetky objednávky uhradené do 3.7.2020 do 15:00 v termíne 3.7.2020, po tomto termíne všetky uhradené objednávky budú odoslané 10-11.7.2020. Ďakujeme za porozumenie. Objednávky prijímame v plnom rozsahu. Tím etiketka.sk

Informácie

AZOV s.r.o.
Kollárova 38
97401 Banská Bystrica
IČO:             46924311
DIČ:             2023651410
IČ DPH: SK 2023651410

Registrácia na Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro , Vložka číslo 23357/S dňa 04.12.2012

V prípade akýchkoľvek otázok, hromadných objednávok, partnerského programu a tak podobne, neváhajte nás kontaktovať. Sme otvorní akejkoľvek zaujímavej spolupráci.

e-mail: info@etiketka.sk

telefon: +421 905 549 343 (od 14:00 do 18:00)

KONTAKT
AZOV s.r.o.
Kollárova 38, 97401 Banská Bystrica
info@etiketka.sk
+421905549343
© AZOV s.r.o. všetky práva vyhradené