kosik kosik 0 EUR

Informácie
AZOV s.r.o.
Kollárova 38
97401 Banská Bystrica
IČO: 46924311
DIČ: 2023651410
IČ DPH: SK 2023651410
Registrácia na Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro , Vložka číslo 23357/S dňa 04.12.2012

V prípade akýchkoľvek otázok, hromadných objednávok, partnerského programu a tak podobne, neváhajte nás kontaktovať. Sme otvorní akejkoľvek zaujímavej spolupráci.
e-mail: info@etiketka.sk
telefon: +421 905 549 343 (od 14:00 do 18:00)
KONTAKT
AZOV s.r.o.
Kollárova 38, 97401 Banská Bystrica
info@etiketka.sk
+421905549343
© AZOV s.r.o. všetky práva vyhradené